Sane Welzijn biedt individuele ondersteuning


  • Het op orde brengen en behouden van uw thuisadministratie

  • Het vinden van een passende vrijetijdsbesteding

  • Ondersteuning in het sociaal en persoonlijk functioneren

  • Het vinden van een gezonde dag- en nachtstructuur