ONZE DIENSTEN (cases)


Verschillende oorzaken kunnen er toe leiden dat u de grip op uw dagelijks leven kwijt bent. Wanneer u niet (meer) op eigen krachten de problemen kunt aanpakken en wanneer u niet de geschikte hulp kunt krijgen vanuit uw eigen omgeving, dan kunt u bij Sane Welzijn terecht voor individuele begeleiding die geboden wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Sane welzijn biedt maatschappelijke ondersteuning en begeleiding aan op basis van een persoonsgebonden budget (PGB), die afgegeven wordt door uw gemeente en beheert wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een PGB is een budget van de overheid waarmee mensen zelf hun zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Er kan gedacht worden aan begeleiding, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen en voorzieningen. Iemand met een PGB is vrij om zelf de geschikte zorgverleners te selecteren en in te huren.

Sane Welzijn levert individuele begeleiding, waarbij u ondersteuning kunt krijgen op verschillende leefgebieden. U kunt denken aan:

  • Ondersteuning in het sociaal en persoonlijk functioneren;
  • Ondersteuning bij het leren omgaan met beperkingen, ziekten of verslavingen;
  • Ondersteuning bij het op orde brengen en behouden van uw thuisadministratie en financiën;
  • Ondersteuning bij het vinden van een geschikte dag- en/of vrijetijdsbesteding;
  • Ondersteuning bij het vinden van een gezonde dag- en nachtstructuur;
  • Ondersteuning bij het vinden van een (andere) woning;
  • Ondersteuning bij doorverwijzingen naar andere zorgaanbieders (bv. artsen, psycholoog, psychiater, huishoudelijk hulp )

Samen met de ambulante begeleider wordt er gewerkt aan de doelen zoals vermeld in uw persoonlijk plan. Deze doelen kunnen variëren van aard, maar zullen altijd in het teken staan van uw zorgbehoefte. Samen met u kijken we naar oplossingen en mogelijkheden zodat u uw zelfstandigheid kunt behouden.